Prestrukturiranje podjetij

Prestrukturiranje podjetij za prilagoditev na nove razmere

Prestrukturiranje podjetij je potrebno zaradi različnih razlogov. Veliko podjetij se odloči za možnost prestrukturiranje zaradi spremenjenih pogojev na trgu. Če na primer pride no nepričakovane gospodarske krize, ki lahko popelje podjetje tudi do bankrota, je smiselno začeti razmišljati o prestrukturiranje, da rešimo svojo dejavnost in zaposlene. 

Prestrukturiranje podjetij je včasih potrebno tudi zaradi nenadnega pojava nove konkurence. Ko se to zgodi, v podjetju običajno znatno upade promet in tako se zmanjšajo dohodki, od katerih je odvisno delovanje celotnega podjetja. Lahko se tudi zgodi, da se zvišajo nabavne cene, kar podraži stroške podjetja, ki tako postane nekonkurenčno. Nekateri podjetniki so poročali tudi o spremembi in napredku tehnologije, ki je prisilila podjetje v prestrukturiranje. 

Prestrukturiranje podjetij se opravi, da podjetje ne izgubi že obstoječih trgov, ki so ključni za njegovo dobro delovanje. Zelo pogost pojav za prestrukturiranje je tudi odhod ključnih zaposlenih, kar lahko v podjetje prinese veliko zmedo in slabše poslovanje. V takem primeru je izredno pomembno, da se vodilni odločijo za pravilen poteze in še pravočasno opravijo prestrukturiranje, ki lahko reši celoten obstoj podjetja. 

Vrednotenje podjetja v primeru prodaje

Vrednotenje podjetja je največkrat potrebno v primeru, da se lastniki odločijo svoje podjetje prodati in začeti novo dejavnost. Veliko lastnikov podjetij se po določenih letih odloči za menjavo svojega posla. Če imajo že dobro utečeno podjetje, ki dobro deluje in obratuje je pametno, da se odloči za prodajo. Pred tem pa mora svoje podjetje dati čez postopek vrednotenja, da bo vedel njegovo točno vrednost. 

Vrednotenje podjetja opravi ocenjevalec, ki mora biti neodvisen. Ta ima lahko različne vloge od svetovalca, do sodnega cenilca in izvedenca. 

Vrednotenje podjetja je lahko pri različnih cenitvah tudi različno, zato je pomembno vedeti kakšne predpostavke so vzete in glede na kakšne standarde je bilo vrednotenje opravljeno. Le tako bomo dobili pravilne in verodostojne rezultate.