Uvoz robe iz tretih zemalja

Uvoz robe iz trećih zemalja

Poslovanje s tujino v skoraj vsakem oziru predstavlja velik izziv. Prav zato so se izoblikovale skupnosti, ki do neke mere rešijo tudi zaplete v povezavi z mednarodnim trgovanjem. Razne ekonomske skupnosti in trgovinski sporazumi omogočajo precej sproščen pretok blaga in storitev znotraj držav članic, še vedno pa je problematičen uvoz robe iz trećih zemalja, torej poslovanje z državami, ki niso vključene v določeno skupnost.

Najboljši primer je gotovo Evropska unija. Ta je nastala iz Evropske gospodarske skupnosti, ki je bila oblikovana prav z namenom gospodarskega povezovanja sosednjih držav v skupnost z bolj sproščeno mednarodno trgovino. Danes EU vključuje večino evropskih držav in pokriva širno ozemlje, tako da je možnosti za enostavno trgovanje še več. A to seveda ne predstavlja težav – problemi se pojavijo takrat, ko želimo trgovati s tretjimi državami, ki niso članice skupnosti. Morda so to države, ki še čakajo na vstop v EU, morda pa tiste, ki z unijo sploh nimajo nič opraviti. Uvoz robe iz trećih zemalja je tako pogosto precej problematičen, saj na globalnem trgu evropski podjetniki neredko poslujejo tudi z Združenimi državami Amerike, Kitajsko in drugimi svetovnimi gospodarskimi velesilami.

Težave pri uvozu iz tretjih držav

Kakšne težave pravzaprav prinaša uvoz iz trećih zemalja? Poleg tega, da gre že za velik logistični izziv in je treba poiskati ustrezne rešitve na področju transporta, se lahko zaplete predvsem pri tovorjenju blaga preko državnih meja. Pri tem lahko namreč nastanejo določene carinske obveznosti, ki predstavljajo tudi znaten strošek. Poleg tega je treba dobro poznati in razumeti predpise, ki določajo plačevanje carinskih dajatev in davkov – pri uvozu v EU je treba na primer vedeti, ali se dajatve plačajo le v vstopni državi, morda le v ciljni državi ali pa kar na vsaki meji, ki jo blago prečka. Jasno je torej, da uvoz robe iz trećih zemalja zahteva veliko pozornosti in znanja!