Pri katerih šolskih predmetih je največ težav?

Pri katerih šolskih predmetih je največ težav?

Otroci se dolga leta trudijo dosegati odlične šolske ocene, kar pa seveda ni vedno enostavno. Pri nekaterih predmetih jim gre bolje, pri drugih slabše – to je v veliki meri odvisno od posameznega učenca, a ne moremo zanikati, da nekateri predmeti veljajo za težje. To potrjuje tudi statistika, inštrukcije so namreč iskane pretežno med tistimi predmeti, s katerimi imajo učenci največ težav, tako da lahko ugotovimo, katere učne snovi veljajo za najbolj zahtevne.

Najbolj iskane so gotovo inštrukcije matematike, ki velja za enega najbolj zahtevnih predmetov v šoli. Prav tako je veliko povpraševanja po učni pomoči pri fiziki, ki je sorodna matematiki, pa tudi drugi naravoslovni predmeti se pogosto pojavljajo v ponudbi inštruktorjev. Seveda to ni nujno pokazatelj zahtevnosti, sklepamo pa lahko, da imajo učenci s temi predmeti največ težav. Treba pa je priznati, da naravoslovni predmeti ponujajo tudi najboljšo uspešnost zunajšolske pomoči, saj jih je možno predstaviti na različne načine – inštrukcije so izjemno uspešne pri podajanju učne snovi, še posebej če jih inštruktor podkrepi s prilagojenimi primeri in raznovrstnimi prilagoditvami. Statistika inštrukcije pri naravoslovnih predmetih upravičeno uvršča med najbolj priljubljene, kar pa še ne pomeni, da pri družboslovnih predmetih po pomoči ni povpraševanja. Seveda pri vsakem predmetu naletimo na izzive, ki bodo predstavljali oviro določenim učencem, tako da so se tudi inštrukcije razvile v zelo pestri ponudbi.

Ne moremo se osredotočiti le na to, kako statistika inštrukcije razporeja med različnimi predmeti. Morali bi seveda preveriti tudi konkretne rezultate in učno uspešnost pri posameznih predmetih, nenazadnje pa nekaj štejejo tudi mnenja učencev. A tudi na podlagi omejenih podatkov lahko ugotovimo, kateri šolski predmeti veljajo za zahtevnejše in učencem povzročajo največ težav. Kasneje pridejo na vrsto še drugi predmeti, ki se izkažejo za zahtevne, tudi pri študiju so inštrukcije še vedno dokaj iskane. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *